Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvantasapainoelimen toiminnan häiriöstä. Tasapainoelimessä on kolme kaarikäytävää, joiden sisältämä neste liikkuu vatupassin nesteen tavoin, kun päätä kallistetaan. Kaarikäytävät kaartuvat kolmessa toisiinsa nähden kohtisuorassa tasossa, minkä vuoksi ne havaitsevat eri suuntiin suuntautuvaa liikettä.

Joskus johonkin kaarikäytävään muodostuu sakkaa, joka muuttaa tasapainoon liittyviä aistimuksia. Keskushermosto ei kuitenkaan saa vastaavia signaaleja toisesta sisäkorvasta. Ristiriita eri puolilta tulevien aistimusten välillä aiheuttaa keskushermostolle tulkintaongelman, ja se koetaan huimauksena.

Huimausta voidaan hoitaa tehokkaasti fysioterapeutin ohjeilla.

Hannu 040 550 3799 Päivi 040 749 5980 Tommi 050 414 2915